Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/386
Nhan đề: Quản lý xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Thịnh Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội theo định hướng phát triển bền vững
Tác giả: Hoàng, Văn Huệ
Nguyễn, Thanh Hữu
Từ khoá: Quản lý xây dựng
Hạ tầng kỹ thuật
Thịnh liệt
Hoàng Mai
Hà Nội
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Nghiên cứu tổng quan về hạ tầng kỹ thuật và quản lý xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Hà nội và khu đô thị mới Thịnh Liệt. Từ đó đưa ra cơ sở khoa học cho để xuất giải pháp quản lý xây dựng hạ tầng kỹ thuật.
Định danh: http://10.3.1.99:8080/digilib/handle/cil_hau/1426
http://hdl.handle.net/hau/386
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Quản lý đô thị {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Bản đầy đủ của luận văn11.13 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu
Bản tóm tắt của luận văn3.5 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.