Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/392
Nhan đề: Quản lý xây dựng theo quy hoạch Khu đô thị mới Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội
Tác giả: Nguyễn, Quốc Thông
Nguyễn, Lê Hồng
Từ khoá: Khu đô thị mới Kiến Hưng
Quy hoạch
Quản lý xây dựng
Hà Đông
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: $aTrình bày thực trạng quản lý xây dựng theo quy hoạch Khu đô thị mới Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội. Nghiên cứu cơ sở khoa học về quản lý xây dựng theo quy hoạch Khu đô thị mới Kiến Hưng. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý xây dựng theo quy hoạch cho khu đô thị này.
Định danh: http://10.3.1.98:8080/digilib/handle/cil_hau/732
http://hdl.handle.net/hau/392
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Quản lý đô thị {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Nội dung đầy đủ của luận văn12.9 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu
Bản rút gọn của luận văn1.23 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.