Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/394
Nhan đề: Nâng cao hiệu quả quản lý thực hiện các dự án đầu tư tu bổ, tôn tạo đình làng tỉnh Hà Nam
Tác giả: Nguyễn, Bá Đang
Nguyễn, Viết Đăng
Từ khoá: Dự án đầu tư
Hà Nam
Hạ tầng kỹ thuật
Tôn tạo đình làng
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Trình bày thực trạng và đưa ra cơ sở khoa học cho công tác quản lý thực hiện các dự án đầu tư tu bổ, tôn tạo đình làng tỉnh Hà Nam. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thực hiện dự án đàu tư tu bổ, tôn tạo đình làng tỉnh Hà Nam.
Định danh: http://10.3.1.96:8080/digilib/handle/cil_hau/1483
http://hdl.handle.net/hau/394
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Quản lý đô thị {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Bản đầy đủ của luận văn8.41 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu
Bản tóm tắt của luận văn522.23 kBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.