Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/3942
Nhan đề: Nghiên cứu giải pháp chuẩn bị kỹ thuật thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu
Tác giả: Trần, Thị Hường
Nguyễn, Ngọc Quế
Từ khoá: Chuẩn bị kỹ thuật
Tỉnh Bình Định
Biến đổi khí hậu
Thành phố Quy Nhơn
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Thực trạng công tác chuẩn bị kỹ thuật thành phố Quy Nhơn, Cơ sở khoa học xây dựng các giải pháp chuẩn bị kỹ thuật thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu, Đề xuất giải pháp chuẩn bị kỹ thuật thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu
Định danh: http://10.1.1.57:8080/dspace/handle/hau/3942
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng và Môi trường đô thị {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
5.87 MBAdobe PDFXem truc tuyen
9.95 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.