Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/398
Nhan đề: Quản lý xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Long Bình – Đồng Nai
Tác giả: Nguyễn, Hồng Tiến
Phạm, Hải Đăng
Từ khoá: Hạ tầng kỹ thuật
Khu công nghiệp Long Bình
Đồng Nai
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Đánh giá thực trạng công tác quy hoạch và quản lý xây dựng hạ tầng kỹ thuật một số khu công nghiệp Long Bình – Đồng Nai nói riêng. Trình bày cơ sở nghiên cứu về quản lý xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Long Binh – Đồng Nai. Đề xuất một số giải pháp cho vấn đề trên.
Định danh: http://10.3.1.96:8080/digilib/handle/cil_hau/1486
http://hdl.handle.net/hau/398
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Quản lý đô thị {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Bản đầy đủ của luận văn3.48 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu
Bản tóm tắt của luận văn741.82 kBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.