Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/3993
Nhan đề: Một số giải pháp trong quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc ứng phó biến đổi khí hậu nước biển dâng
Tác giả: Lê, Hồng Kế
Sầm, Minh Tuấn
Từ khoá: Biến đổi khí hậu
Quy hoạch chung
Xây dựng đảo
Đảo Phú Quốc
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội
Tóm tắt: Thực trạng về xây dựng đô thị trên đảo Phú Quốc trong điều kiện ứng phó biến đổi khí hậu, cơ sở khoa học để đề xuất một số giải pháp trong quy hoạch chung xây dựng ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng tại đảo Phú Quốc
Định danh: http://10.1.1.57:8080/dspace/handle/hau/3993
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Quy hoạch {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
5.38 MBAdobe PDFXem truc tuyen
18.97 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.