Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/401
Nhan đề: Quản lý xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch khu dân cư và dịch vụ phục vụ khu công nghiệp Nam Sách thành phố Hải Dương
Tác giả: Lưu, Đức Hải
Trần, Văn Tuyến
Từ khoá: Hạ tầng kỹ thuật
Hải Dương
Khu công nghiệp
Khu dân cư
Nam Sách
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Nêu thực trạng công tác quản lý xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư và dịch vụ phục vụ khu công nghiệp Nam Sách. Cơ sở lý luận và thực tiễn trong quản lý xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư và dịch vụ phục vụ khu công nghiêp Nam Sách Hải Dương. Đề xuất một số giải pháp quản lý quy hoạch xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch khu dân cư và dịch vụ phục vụ khu công nghiệp Nam Sách.
Định danh: http://10.3.1.96:8080/digilib/handle/cil_hau/1515
http://hdl.handle.net/hau/401
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Quản lý đô thị {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Bản đầy đủ của luận văn16.67 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu
Bản tóm tắt của luận văn1.05 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.