Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/402
Nhan đề: Quản lý xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch khu dân cư 67.3 ha bắc sân bay cũ, thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc
Tác giả: Nguyễn, Ngọc Dung
Võ, Thành Được
Từ khoá: Hạ tầng kỹ thuật
Sân bay
Dương Đông
Phú Quốc
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Đánh giá thực trạng công tác quản lý xây dựng hạ tầng khu dan cư bắc sân bay cũ theo quy hoạch được duyệt. Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý xây dựng hạ thầng kỹ thuật quy hoạch khu dân cư.
Định danh: http://10.3.1.96:8080/digilib/handle/cil_hau/1516
http://hdl.handle.net/hau/402
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Quản lý đô thị {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Bản đầy đủ của luận văn3 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu
Bản tóm tắt của luận văn555.76 kBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.