Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/4021
Nhan đề: Bài giảng Quy hoạch giao thông đô thị
Tác giả: Lê, Anh Đức
Trần, Thị Việt Hà
Trần, Thị Sen
Từ khoá: Quy hoạch giao thông đô thị
Bài giảng Quy hoạch giao thông đô thị
Giao thông đô thị
Khái niệm giao thông đô thị
Mạng lưới giao thông
Nhu cầu giao thông
Năm xuất bản: 2014
Định danh: http://10.1.1.57:8080/dspace/handle/hau/4021
Bộ sưu tập: Chuyên Ngành Quy Hoạch Đô Thị {BG}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Bài giảng Quy hoạch giao thông đô thị - Bài 1: Khái niệm về giao thông đô thị đô thị - giao thông đô thị, khái niệm giao thông đô thị, thành phần hệ thống, mạng lưới giao thông, nhu cầu giao thông, đặc trưng cơ bản của hệ thống giao thông đô thị,...Mời bạn cùng tham khảo.6.49 MBMicrosoft Powerpoint
Bài giảng Quy hoạch giao thông đô thị - Bài 4: Quy hoạch các mối giao thông đối ngoại giúp bạn nắm được vai trò và đặc điểm của đầu mối giao thông đô thị, nhu cầu giao thông đô thị – đầu mối giao thông, ý nghĩa của đầu mối giao thông đối ngoại và một số nội dung quan trọng khác.10.67 MBMicrosoft Powerpoint
Bài giảng Quy hoạch giao thông đô thị - Bài 3: Quy hoạch hệ thống giao thông đô thị trình bày về nhu cầu giao thông đô thị, nhu cầu giao thông hành khách, nhu cầu di chuyển hàng ngày, điểm đến của các nhu cầu di chuyển đi làm,...Cùng tham khảo bài giảng để nắm nội dung chi tiết.10.63 MBMicrosoft Powerpoint


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.