Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/404
Nhan đề: Quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở mới Xa La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Tác giả: Lâm, Quang Cường
Vũ, Sơn Bình
Từ khoá: Hà Nội
Hạ tầng kỹ thuật
Xa la
Hà Đông
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Đánh giá tình hình hiện trạng xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở mới Xa La. Đưa ra các cơ sở pháp lý để nghiên cứu kinh nghiệm của nước ngoài. Đề xuất về quản lý hệ thống hạ tàng kỹ thuật khu nhà ở mới Xa La.
Định danh: http://10.3.1.96:8080/digilib/handle/cil_hau/1517
http://hdl.handle.net/hau/404
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Quản lý đô thị {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Bản đầy đủ của luận văn1.97 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu
Bản tóm tắt của luận văn543.06 kBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.