Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/4046
Nhan đề: Quản lý hệ thống giao thông và thoát nước khu đô thị Nam An Khánh và phần mở rộng tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội
Tác giả: Nguyễn, Trọng Phượng
Lê, Anh Đức
Từ khoá: Đô thị Nam An Khánh
Thoát nước
Giao thông
Huyện Hoài Đức
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội
Tóm tắt: Thực trạng công tác quản lý hệ thống giao thông và thoát nước khu đô thị Nam An Khánh và phần mở rộng tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội, Cơ sở lý luận và thực tiễn quản lý hệ thống giao thông và thoát nước khu đô thị Nam An Khánh và phần mở rộng tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội, Đề xuất giải pháp quản lý hệ thống giao thông và thoát nước khu đô thị Nam An Khánh và phần mở rộng tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội.
Định danh: http://10.1.1.57:8080/dspace/handle/hau/4046
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Quản lý đô thị {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
2.43 MBAdobe PDFXem truc tuyen
2.45 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.