Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/4047
Nhan đề: Quản lý không gian kiến trúc cảnh quan trục đường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên
Tác giả: Lương, Tú Quyên
Lê, Cao Hải
Từ khoá: Kiến trúc cảnh quan
Đường Quang Trung
Thái Nguyên
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội
Tóm tắt: Thực trạng công tác quản lý không gian kiến trúc cảnh quan trục đường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, Cơ sở khoa học của công tác quản lý không gian kiến trúc cảnh quan trục đường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, Giải pháp quản lý không gian kiến trúc cảnh quan trục đường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên.
Định danh: http://10.1.1.57:8080/dspace/handle/hau/4047
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Quản lý đô thị {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
2.11 MBAdobe PDFXem truc tuyen
2.19 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.