Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/4058
Nhan đề: Một số giải pháp cơ cấu căn hộ linh hoạt trong nhà ở cao tầng tại Hà Nội giai đoạn 2000 - 2010
Tác giả: Trần, Xuân Đỉnh
Nguyễn, Thế Chinh
Từ khoá: Nhà cao tầng
Hà Nội
Giai đoạn 2000-2010
Năm xuất bản: 2001
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Trình bày khái quát về tổ chức căn hộ trong nhà cao tầng và các cơ sở khoa học hình thành và một số giải pháp cơ cấu căn hộ linh hoạt trong nhà cao tầng tại Hà Nội
Định danh: http://10.1.1.57:8080/dspace/handle/hau/4058
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Kiến trúc {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
2.94 MBAdobe PDFXem truc tuyen
20.45 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.