Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/407
Nhan đề: Quản lý xây dựng theo quy hoạch khu đô thị mới - Công viên công nghệ phần mền Hà Nội
Tác giả: Nguyễn, Lân
Nguyễn, Huy Dần
Nguyễn, Hồng Dương
Từ khoá: Quy hoạch
Quản lý xây dựng
Hạ tầng kỹ thuật
Khu đô thị
Quận Long Biên
Hà Nội
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan tình hình phát triển và quản lý xây dựng theo quy hoạch tại khu đô thị mới - Công viên công nghệ phần mềm Hà Nội, Quận Long, Thành phố Hà Nội. Đưa ra cơ sở khoa học, định hướng quy hoạch, phát triển khu đô thị mới, văn bản pháp lý nhà nước, yếu tố tác động đến quản lý xây dựng, đô thị hoá, kinh tế thị trường, đất đai, bất động sản, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, khoa học công nghệ, theo quy hoạch khu đô thị - Công viên công nghệ phần mềm Hà Nội, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý xây dựng theo quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan, môi trường, chính sách, luật lệ, bộ máy, kế hoạch thực hiện tại khu đô thị mới - Công viên công nghệ phần mền Hà Nội, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Định danh: http://10.3.1.99:8080/digilib/handle/cil_hau/2212
http://hdl.handle.net/hau/407
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Quản lý đô thị {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Bản đầy đủ của luận văn16.39 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu
Bản tóm tắt của luận văn2.57 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.