Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/409
Nhan đề: Quản lý xây dựng theo quy hoạch khu đô thị Cái Dăm tại phường Bãi Cháy thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Tác giả: Phạm, Trọng Thuật
Trần, Hoài Dương
Từ khoá: Khu đô thị Cái Dăm
Quản lý xây dựng
Quản lý quy hoạch
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Giới thiệu công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch khu đô thị Cái Dăm ở thời điểm thực tại. Các căn cứ khoa học về quản lý xây dựng khu đô thị Cái Dăm và đưa ra giải pháp tối ưu nhất cho vấn đề này
Định danh: http://10.3.1.99:8080/digilib/handle/cil_hau/2216
http://hdl.handle.net/hau/409
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Quản lý đô thị {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Bản đầy đủ của luận văn25.93 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu
Bản tóm tắt của luận văn7.55 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.