Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/410
Nhan đề: Quản lý xây dựng theo quy hoạch khu đô thị mới Đặng Xá 2, Gia Lâm, Hà Nội
Tác giả: Nguyễn, Tố Lăng
Vũ, Hải Quỳnh
Từ khoá: Quản lý xây dựng
Khu đô thị mới
Quy hoạch đô thị
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Giới thiệu tình hình quản lý xây dựng theo quy hoạch các khu đô thị mới. Phân tích cơ sở khoa học của việc quản lý xây dựng theo quy hoạch khu Đặng Xá 2. Tìm ra giải pháp quản lý xây dựng theo quy hoạch khu đô thị mới Đặng Xá 2, Gia Lâm
Định danh: http://10.3.1.99:8080/digilib/handle/cil_hau/2218
http://hdl.handle.net/hau/410
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Quản lý đô thị {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Bản đầy đủ của luận văn16.79 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu
Bản tóm tắt của luận văn3.03 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.