Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/4125
Nhan đề: Trải nghiệm kiến trúc
Tác giả: Rasmussen, Steen Eiler
Khuất, Tân Hưng
Hoàng, Mạnh Nguyên
Trần, Quốc Thái
Nguyễn, Trí Thành
Từ khoá: Kiến trúc
Đặc và rỗng trong kiến trúc
Tỷ lệ
Ánh sáng tự nhiên trong kiến trúc
Màu sắc trong kiến trúc
Nhịp điệu trong kiến trúc
Năm xuất bản: 8/2007
Nhà xuất bản: MIT PRESSE
Tóm tắt: Câu chuyện về những trải nghiệm kiến trúc,những điều căn bản nhất của nghệ thuật kiến trúc, những nhìn nhận tưởng chừng rất hiển nhiên nhưng hoàn toàn sâu sắc được tác giả truyền tải qua các chương mục với một ngôn ngữ chân phương và giản dị.
Định danh: http://10.1.1.57:8080/dspace/handle/hau/4125
Bộ sưu tập: Sách tham khảo Tiếng Việt {SH}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
26.69 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.