Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/413
Nhan đề: Giải pháp quản lý xây dựng theo quy hoạch các khu đô thị mới tại phường Dương Nội - Hà Đông - Hà Nội
Tác giả: Trần, Quốc Thái
Trương, Khánh Hải
Từ khoá: Quản lý xây dựng
Khu đô thị
Dương Nội
Hà Đông
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Miêu tả thực trạng quản lý xây dựng theo quy hoạch các khu đô thị mới ở phường Dương Nội - Hà Đông - Hà Nội. Phân tích cơ sở khoa học của việc quản lý xây dựng theo quy hoạch tại các dự án khu đô thị thuộc phường. Gợi ý giải pháp quản lý xây dựng theo quy hoạch cho địa phương
Định danh: http://10.3.1.99:8080/digilib/handle/cil_hau/2217
http://hdl.handle.net/hau/413
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Quản lý đô thị {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Bản đầy đủ của luận văn17.84 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu
Bản tóm tắt của luận văn2.68 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.