Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/4153
Nhan đề: Nghiên cứu một số giải pháp quản lý môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng khu đô thị mới tây nam hồ Linh Đàm quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.
Tác giả: Trần, Thị Hường
Đỗ, Đức Bảo
Từ khoá: Quản lý môi trường
Khu đô thị mới
Đô thị Tây Nam
Quận Hoàng Mai
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội
Tóm tắt: Thực trạng quản lý môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội. Cơ sở khoa học và pháp lý đề xuất một số giải pháp trong công tác quản lý môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.
Định danh: http://10.1.1.57:8080/dspace/handle/hau/4153
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Quản lý đô thị {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
1.9 MBAdobe PDFXem truc tuyen
29.89 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.