Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/4156
Nhan đề: 500 TANGLED ARTWORKS A SHOWCASE OF INSPIRED ILLUSTRATED DESIGNS
Tác giả: Krahula, Beckah
Từ khoá: Vẽ thiền
Nghệ thuật vẽ nguệch ngoạc
Zentangle
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Quarry Books
Tóm tắt: 500 Tangled artworks is the first book to feature a large and wide-ranging collection of exciting, beautiful, and experimental drawing. With an introduction and history of this zen art form, 500 Tangled artworks shares basic technique and features a cutting-edge collection of the latest and greatest drawings from this contemporary movement.
Định danh: http://10.1.1.57:8080/dspace/handle/hau/4156
ISBN: 978-1-59253-993-2
Bộ sưu tập: Sách tham khảo nước ngoài {SH}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
58.99 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.