Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/4175
Nhan đề: Nâng cao hiệu quả quản lý dự án xây dựng nhà hát tỉnh Vĩnh Phúc.
Tác giả: Lê, Anh Dũng
Trần, Vũ Phương
Từ khoá: Quản lý dự án
Quản lý xây dựng
Dự án nhà hát
Tỉnh Vĩnh Phúc
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội
Tóm tắt: Tổng quan công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng nói chung và dự án đầu tư xây dựng nhà hát tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn thực hiện.Cơ sở khoa học và cơ sở pháp lý đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà hát tại tỉnh Vĩnh Phúc.
Định danh: http://10.1.1.57:8080/dspace/handle/hau/4175
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Quản lý đô thị {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
2.12 MBAdobe PDFXem truc tuyen
1.44 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.