Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/420
Nhan đề: Một số giải pháp quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050
Tác giả: Trần, Trọng Hanh
Nguyễn, Hồng Quân
Từ khoá: Quản lý xây dựng
Đồ án quy hoạch chung
Đô thị Vĩnh Phúc
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Tổng quan về công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch tại Đô thị Vĩnh Phúc. Nghiên cứu cơ sở lý luận, pháp lý về quản lý xây dựng theo quy hoạch, các cơ sở và yếu tố quản lý xây dựng theo Đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc. Đề xuất một số giải pháp quản lý xây dựng theo đồ án Quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050
Định danh: http://10.3.1.99:8080/digilib/handle/cil_hau/2231
http://hdl.handle.net/hau/420
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Quản lý đô thị {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Bản đầy đủ của luận văn21.29 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu
Bản tóm tắt của luận văn21.45 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.