Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/427
Nhan đề: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý môi trường tại khu xử lý chất thải rắn thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Tác giả: Trần, Thị Hường
Nguyễn, Ngọc Ánh
Từ khoá: Chất thải rắn
Quản lý môi trường
Xử lý chất thải
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Khái quát thực trạng công tác quản lý môi trường tại khu xử lý chất thải rắn thành phố Thái Bình. Phân tích căn cứ lý luận và pháp lý công tác quản lý môi trường tại khu xử lý. Trên cơ sở đó tác giả hướng tới một giải pháp tối ưu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý môi trường khu xử lý chất thải rắn thành phố Thái Bình.
Định danh: http://10.3.1.99:8080/digilib/handle/cil_hau/1932
http://hdl.handle.net/hau/427
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Quản lý đô thị {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Bản đầy đủ của luận văn2.46 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu
Bản tóm tắt của luận văn557.22 kBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.