Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/4287
Nhan đề: 1000 ideas by 100 architects
Tác giả: Costa Duran, Sergi
R. EGUARAS, Mariana
Từ khoá: Kiến trúc
Ý tưởng
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: Rockport Publishers
Tóm tắt: Architecture is an art form that provides both function and beauty. Each architect brings something uniquely distinct to his or her work. Learning what makes an architectural work or the body of an architect's work unique is difficult to deconstruct. This book provides behind the scenes insight into the work of 100 top international designers through the deconstruction of 1000 architectural details and projects. An unrivaled sourcebook for ideas, this collection also provides details and information that are not available on this level through any other source.
Định danh: http://10.1.1.57:8080/dspace/handle/hau/4287
ISBN: 978-1-59253-573-6
Bộ sưu tập: Sách tham khảo nước ngoài {SH}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
113.49 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.