Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/4429
Nhan đề: Chuyên đề kiến trúc không gian trưng bày Bảo tàng
Tác giả: Khoa Kiến trúc Nội thất
Từ khoá: Thiết kế không gian trưng bày
Trưng bày trong bảo tàng
Xu hướng kiến trúc bảo tàng
Chiếu sáng
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh
Định danh: http://10.1.1.57:8080/dspace/handle/hau/4429
Bộ sưu tập: Sách tham khảo Tiếng Việt {SH}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
83.88 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.