Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/4431
Nhan đề: Bát Trạch Minh Kính
Tác giả: Dương, Quân Tùng
Nhược, Quan Đạo Nhân
Từ khoá: Bát trạch
Phong thủy Bát trạch
Dương trạch
Âm trạch
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hà Nội
Tóm tắt: Bát trạch minh kính là một bộ sách cổ nổi tiếng chuyên bàn về phong thủy dương trạch, đồng thời cũng là tác phẩm tiêu biểu của phái phong thủy Bát Trạch. Địa lý phong thủy cổ đại chủ yếu tập trung vào hai lĩnh vực dương trạch và âm trạch. Âm trạch tức phần mộ của người chết, chủ yếu quyết định đến sự giàu nghèo,sang hèn của hậu duệ người đã khuất. Dương trạch tức nơi ở của người sống, như nhà ở, cửa hiệu, công sở ...,sẽ tác động đến vận mệnh của người đang sống.
Định danh: http://10.1.1.57:8080/dspace/handle/hau/4431
ISBN: 8935088513314
Bộ sưu tập: Sách tham khảo Tiếng Việt {SH}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
12.87 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.