Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/4446
Nhan đề: Giải pháp quản lý không gian kiến trúc cảnh quan khu đô thị Cột 5 - Cột 8 thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Tác giả: Vương, Hải Long
Vũ, Ngọc Linh
Từ khoá: Kiến trúc cảnh quan
Khu đô thị Cột 5
Khu đô thị Cột 8
Quản lý không gian
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Giới thiệu thực trạng công tác quản lý không gian kiến trúc cảnh quan khu đô thị Cột 5 - Cột 8 thành phố Hạ Long. Phân tích cơ sở quản lý không gian kiến trúc cảnh quan khu đô thị Cột 5 - Cột 8. Rút ra giải pháp quản lý kiến trúc cảnh quan cho khu đô thị này
Định danh: http://10.1.1.57:8080/dspace/handle/hau/4446
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Quản lý đô thị {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
6.54 MBAdobe PDFXem truc tuyen
21.82 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.