Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/4497
Nhan đề: Giáo trình Luật đầu tư và xây dựng
Từ khoá: Luật đầu tư và xây dựng
Giáo trình Luật
Hệ thống Luật
Nguồn gốc Pháp luật
Pháp luât xã hội chủ nghĩa
Chức năng pháp luật
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Giao thông vận tải
Mô tả: Giáo trình “Luật đầu tư và xây dựng” do Nhà xuất bản Giao thông vận tải xuất bản năm 2001 đã được dùng làm tài liệu chính để giảng dạy và học tập môn Luật xây dựng của sinh viên ngành Xây dựng cầu đường. Để đáp ứng yêu cầu mới của công tác giảng dạy và học tập, lần này giáo trình được viết lại dưới tiêu đề “Luật xây dựng”.
Định danh: http://10.1.1.57:8080/dspace/handle/hau/4497
Bộ sưu tập: Sách tham khảo Tiếng Việt {SH}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
374.84 kBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.