Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/4567
Nhan đề: Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan khu vực nhà ga Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội
Tác giả: Phạm, Khánh Toàn
Đinh, Ngọc Long
Từ khoá: Kiến trúc cảnh quan
Không gian kiến trúc
Đường sắt trên cao
Nhà ga Trần Phú
Hà Đông
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Đánh giá thực trạng tình hình tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan khu vực nhà ga Trần Phú. Phân tích đánh giá xu thế phát triển trên cơ sở khoa học lý luận và kinh nghiệm thực tiễn khi thành phố Hà Nội đưa hệ thống đường sắt trên cao vào sử dụng. Đề xuất giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan khu vực nhà ga tàu điện trên cao nút nhà ga Trần Phú
Định danh: http://10.1.1.57:8080/dspace/handle/hau/4567
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Quy hoạch {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
5.41 MBAdobe PDFXem truc tuyen
19.63 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.