Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/4575
Nhan đề: Giải pháp giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án chỉnh trang tuyến đường Ngô Gia Tự quận Long Biên thành phố Hà Nội
Tác giả: Lê, Đức Thắng
Hoàng, Văn Vinh
Từ khoá: Giải phóng mặt bằng
Tái định cư
Tuyến đường Ngô Gia Tự
Hà Nội
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Đánh giá hiện trạng dự án, các phương án giải phóng mặt bàng và ưu - nhược điểm của công tác giải phóng mặt bằng - tái định cư. Nghiên cứu, xác định cơ sở lý luận và thực tiễn đưa ra các tiêu chí lựa chọn giải pháp và bổ sung hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng - tái định cư tại dự án chỉnh trang tuyến đường Ngô Gia Tự
Định danh: http://10.1.1.57:8080/dspace/handle/hau/4575
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Quản lý đô thị {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
2.98 MBAdobe PDFXem truc tuyen
21.17 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.