Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/4583
Nhan đề: Hoàn thiện công tác giám sát chất lượng xây dựng nhà ở tái định cư tại khu tái định cư Xuân La quận Tây Hồ thành phố Hà Nội.
Tác giả: Trần, Chủng
Phạm, Anh Tuấn
Từ khoá: Chất lượng công trình
Chất lượng xây dựng
Nhà ở
Khu tái định cư Xuân La
Quận Tây Hồ
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội
Tóm tắt: Tổng quan về thực trạng chất lượng của nhà tái định cư ở Hà Nội. Cơ sở khoa học và pháp lý vè công tác giám sát chất lượng thi công xây dựng. Một số giải pháp hoàn thiện công tác giám sát chất lượng thi công xây dựng nhà ở khu Tái định cư Xuân La.
Định danh: http://10.1.1.57:8080/dspace/handle/hau/4583
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Quản lý đô thị {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
1.84 MBAdobe PDFXem truc tuyen
1.42 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.