Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/4606
Nhan đề: Giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Tác giả: Trần, Thị Hường
Phan, Trường Huy
Từ khoá: Chất thải rắn
Chất thải rắn sinh hoạt
Ninh Bình
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội
Tóm tắt: Thực trạng công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, Cơ sở lý luận và thực tiễn trong quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình từ đó đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Định danh: http://10.1.1.57:8080/dspace/handle/hau/4606
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Quản lý đô thị {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
1.99 MBAdobe PDFXem truc tuyen
1.83 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.