Tiêu chuẩn xây dựng {TCXD} : [32] Trang chủ Bộ sưu tập Xem thống kê

Duyệt
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 32
Minh họaNăm xuất bản Nhan đềTác giả
8/2006NEHRP Recommended Provisions: Design ExamplesNational Earthquake Hazards Reduction Program (U.S.); Building Seismic Safety Council (U.S.); United States. Federal Emergency Management Agency; National Institute of Building Sciences (Washington, D.C.)
1995TCVN 4453:1995 về kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - quy phạm thi công và nghiệm thu-
11/2000Prestandard and Commentary for the Seismic Rehabilitation of BuildingsFederal Emergency Management Agency
2002Detailing for steel construction Second EditionAmerican Institute of Steel Construction
31/12/1982BS 5950: Part 4: 1982British Standards Institution
31/7/1990BS 5950: Part 3: Section 3.1: 1990British Standards Institution
1992BS 5950-2:1992-
1991BS 5950 : Part 1 : 1990-
2000Building code requirements for structural concrete : (ACI 318-99) and commentary (ACI 318R-99)ACI Committee 318
2005TCXDVN 338:2005 - Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế-
2005TCXDVN 356:2005 - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép-
1995TCVN 2737-1995 Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế-
2004TCXDVN 326:2004 - Cọc khoan nhồi - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu-
1998TCXD 205 : 1998 Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế-
2006TCXDVN 375 : 2006 Thiết kế công trình chịu động đất-
1/2/19971997 Uniform Building Code, Vol. 2: Structural Engineering Design ProvisionsInternational Code Council
6/ 198BS 6031:1981 Code of practice for earthworks-
1/12/2004Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI 318-05) and Commentary (ACI 318R-05)-
2005Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary (ACI 318M-05)-
1/1/2005Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI 318-05) and Commentary (ACI 318R-05)-
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 32