Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:

Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 1-1 của 1.
  • Trước
  • 1
  • tiếp theo
Kết quả tìm trong tài liệu:
Minh họaNăm xuất bản Nhan đềTác giả
2005The Shear Strength Reduction Method for the Generalized Hoek-Brown CriterionHammah, Reginald; Yacoub, Thamer; Corkum, Brent; Curran, J.H.

Duyệt theo

Năm xuất bản