Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/4745
Nhan đề: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý dự án xây dựng sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm Hà Nội
Tác giả: Đinh, Tuấn Hải
Nguyễn, Đức Công
Từ khoá: Quản lý dự án
Quản lý xây dựng
Vốn ngân sách
Bắc Từ Liêm
Hà Nội
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Thực trạng công tác quản lý dự án xây dựng sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm Hà Nội. Cơ sở khoa học, pháp lý và thực tiễn về công tác quản lý dự án xây dựng sử dụng vốn ngân sách. Đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý dự án xây dựng sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn.
Định danh: http://10.1.1.57:8080/dspace/handle/hau/4745
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Xây dựng{LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
455.59 kBUnknown
1.08 MBAdobe PDF    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.