Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/4766
Nhan đề: Nghiên cứu giải pháp quản lý chất lượng công trình trong giai đoạn thực hiện tại Ban quản lý dự án trường Đại học Tiền Giang
Tác giả: Đỗ, Đình Đức
Nguyễn, Phi Yến
Từ khoá: Giải pháp xây dựng
Quản lý xây dựng
Quản lý dự án
Đại học Tiền Giang
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Tổng quan về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Đưa ra cơ sở khoa học, cơ sở pháp lý về quản lý chất lượng công trình xây dựng và đề xuất giải pháp quản lý chất lượng công trình xây dựng tại Ban Quản lý dự án trường Đại học Tiền Giang
Định danh: http://10.1.1.57:8080/dspace/handle/hau/4766
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Xây dựng{LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
471.05 kBAdobe PDFXem truc tuyen
3.71 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.