Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/4768
Nhan đề: Slope Stability And Safety Factor Analysis For An Area Along The Cascades Trail Of Jefferson National Forest Giles County, Virginia
Tác giả: Bartholomew, Paul
Watts
Từ khoá: Geological
Analysis
Năm xuất bản: 1999
Định danh: http://10.1.1.57:8080/dspace/handle/hau/4768
Bộ sưu tập: Báo cáo tiếng nước ngoài

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
3.58 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.