Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/4830
Nhan đề: Non-Linear Finite Element Analysis Of Reinforced Concrete Slabs For Non-Linear Finite Element Analysis Of Reinforced Concrete Slabs For Creep And Shrinkage
Tác giả: Razzak, Ayad A. Abdul
Jurmaa, Majid A. AL
Từ khoá: Creep
Shrinkage
Năm xuất bản: 1998
Định danh: http://10.1.1.57:8080/dspace/handle/hau/4830
Bộ sưu tập: Báo cáo tiếng nước ngoài

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
183.34 kBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.