Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/4857
Nhan đề: Experimental Verification Of The Influence Of Timedependent Material Properties On Long-Term Bridge Characteristics
Tác giả: Lewis, Michael
Karbhari, Vistasp M.
Từ khoá: bridges
Năm xuất bản: 8/2006
Định danh: http://10.1.1.57:8080/dspace/handle/hau/4857
Bộ sưu tập: Báo cáo tiếng nước ngoài

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
4.78 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.