Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/4870
Nhan đề: NCHRP Report 628: Self-Consolidating Concrete for Precast, Prestressed Concrete Bridge Elements
Tác giả: Khayat, Kamal
Mitchell, Denis
United States, Federal Highway Administration
National Cooperative Highway, Research Program
Từ khoá: Bridge Engineering
Concrete
Năm xuất bản: 2009
Mô tả: TRB’s National Cooperative Highway Research Program (NCHRP) Report 628: Self-Consolidating Concrete for Precast, Prestressed Concrete Bridge Elements explores recommended guidelines for the use of self-consolidating concrete (SCC) in precast, prestressed concrete bridge elements. The report examines the selection of constituent materials, proportioning of concrete mixtures, testing methods, fresh and hardened concrete properties, production and quality control issues, and other aspects of SCC.
Định danh: http://10.1.1.57:8080/dspace/handle/hau/4870
Bộ sưu tập: Báo cáo tiếng nước ngoài

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
2.36 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.