Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/501
Nhan đề: Quản lý quy hoạch xây dựng khu dân cư xã Kim Chân, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Tác giả: Lê, Hồng Kế
Nguyễn, Tiến Hưng
Từ khoá: Khu dân cư
Quy hoạch khu dân cư
Quản lý quy hoạch
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Giới thiệu giải pháp quản lý quy hoạch xây dựng khu dân cư xã Kim Chân trên cơ sở thực trạng công tác này tại địa phương, có tham khảo các căn cứ khoa học về quản lý quy hoạch xây dựng khu dân cư.
Định danh: http://10.3.1.99:8080/digilib/handle/cil_hau/1948
http://hdl.handle.net/hau/501
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Quản lý đô thị {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Bản đầy đủ của luận văn18.44 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu
Bản tóm tắt của luận văn788.21 kBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.