Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/5014
Nhan đề: A note on fast approximate minimum degree orderings for symmetric matrices with some dense rows
Tác giả: Dollar, H. S.
Scott, J. A.
Từ khoá: algorithm
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: John Wiley & Sons
Mô tả: Recently, a number of variants of the approximate minimum degree algorithm have been proposed that aim to efficiently order symmetric matrices containing some dense rows. We compare the performance of these variants on a range of problems and highlight their potential limitations. This leads us to propose a new variant that offers both speed and robustness. Copyright © 2009 John Wiley & Sons, Ltd.
Định danh: http://10.1.1.57:8080/dspace/handle/hau/5014
Bộ sưu tập: Báo cáo tiếng nước ngoài

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
130.18 kBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.