Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/5015
Nhan đề: An approximate minimum degree algorithm for matrices with dense rows
Tác giả: Amestoy, P. R.
Dollar, H. S.
Reid, J. K.
Scott, J. A.
Từ khoá: algorithm
Năm xuất bản: 1/2007
Định danh: http://10.1.1.57:8080/dspace/handle/hau/5015
Bộ sưu tập: Báo cáo tiếng nước ngoài

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
216.32 kBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.