Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/5027
Nhan đề: Final Research Report BD 2403 Companion document: EN 1992-1-1: Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1: General rules and rules for buildings
Từ khoá: research report
Năm xuất bản: 8/2007
Tóm tắt: Examines the differences and philosophical similarities between EN 1992-1-1 and BS 8110 and the changes in design principles. Others chapters look at materials, durability, structural analysis, ultimate and serviceability limit states and at process change/design impact.
Định danh: http://10.1.1.57:8080/dspace/handle/hau/5027
Bộ sưu tập: Báo cáo tiếng nước ngoài

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
403.81 kBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.