Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/5042
Nhan đề: The Practical Modelling of Discontinuous Rock Masses with Finite Element Analysis
Tác giả: Hammah, Reginald
Yacoub, T.
Corkum, B.
Curran, J.H.
Từ khoá: Finite Element Analysis
Năm xuất bản: 1/2008
Tóm tắt: The mechanical response of rock masses to loading and excavation, especially in low stress environments, is significantly affected by discontinuities. This paper examines the practical modelling of rock mass problems with explicit representation of discontinuities using special joint elements in the Finite Element Method. The paper discusses why it is possible to use this approach for routine, practical engineering analysis today. Through a few examples, it also presents the merits of the approach such as the ability to capture a range of mechanisms and scale effects due to discontinuities.
Định danh: http://10.1.1.57:8080/dspace/handle/hau/5042
Bộ sưu tập: Báo cáo tiếng nước ngoài

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
245.9 kBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.