Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/5104
Nhan đề: Investigating The Performance Of The Shear Strength Reduction (SSR) Method On The Analysis Of Reinforced Slopes
Tác giả: Hammah, Reginald
Yacoub, Thamer
Từ khoá: Finite element method
shear strength
Năm xuất bản: 2005
Tóm tắt: This paper studies the performance of the Finite Element-based Shear Strength Reduction (SSR) method on the analysis of reinforced slopes. For two simplified reinforced slope examples, it compares SSR factor of safety and reinforcement loads to those of conventional limit equilibrium methods. The comparisons indicated good performance of the SSR technique. Although more detailed studies are required to assess the method's results on a wider range of slope and reinforcement types, the outcomes of the tests in the paper demonstrate the usefulness of the SSR method as a complement to limit equilibrium analysis. The SSR can help uncover stiffness interactions and behaviour which may be missed when only limit equilibrium analysis is performed.
Định danh: http://10.1.1.57:8080/dspace/handle/hau/5104
Bộ sưu tập: Báo cáo tiếng nước ngoài

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
131.08 kBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.