Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/5191
Nhan đề: Building code requirements for structural concrete : (ACI 318-99) and commentary (ACI 318R-99)
Tác giả: ACI Committee 318
Từ khoá: Codes
Design
Năm xuất bản: 2000
Nhà xuất bản: American Concrete Institute
Định danh: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/5191
Bộ sưu tập: Tiêu chuẩn xây dựng {TCXD}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
15.05 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.