Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/5204
Nhan đề: ADAPT-Builder Toolbar and icon guide
Tác giả: Aalami, Bijan O.
Từ khoá: Adapt Builder
software
Năm xuất bản: 2002
Định danh: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/5204
Bộ sưu tập: Adapt Builder

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
578.63 kBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.