Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/5207
Nhan đề: Advanced analysis and design of steel frames
Tác giả: Li, Guo-Qiang
Li, Jin-Jun
Từ khoá: Steel
Structural
Structural frames
Structural analysis
Engineering
Năm xuất bản: 2007
Nhà xuất bản: John Wiley & Sons
Tóm tắt: The book begins with an introductory chapter to provide you with background knowledge of the different types of steel frames. The following chapter introduces the elastic stiffness equation for beam element, both general and special form is explained, before providing you with application examples of the equation
Định danh: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/5207
Bộ sưu tập: Sách tham khảo nước ngoài {SH}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
8.23 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.