Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/5209
Nhan đề: Advanced unsaturated soil mechanics and engineering
Tác giả: Ng, C. W. W.
Menzies, Bruce Keith
Từ khoá: Soil mechanics
Swelling soils
Năm xuất bản: 2007
Tóm tắt: Analytical and comprehensive, this state-of-the-art book, examines the mechanics and engineering of unsaturated soils, as well as explaining the laboratory and field testing and research that are the logical basis of this modern approach to safe construction in these hazardous geomaterials; putting them into a logical framework for civil engineering and design.
Định danh: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/5209
ISBN: 0415436796
9780415436793
9780203939727
0203939727
Bộ sưu tập: Sách tham khảo nước ngoài {SH}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
7.97 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.